Poświadczenie życia

Świadczenia finansowe z Niemiec będą Państwo otrzymywali, dopóki leży to w zakresie naszych kompetencji, w dalszym ciągu na niezmienionych zasadach. Mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, prosimy o dostarczenie również w tym roku poświadczenie życia.

Obowiązująca w tym zakresie procedura została uproszczona w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Z tego powodu w bieżącym roku nie jest wymagane urzędowe potwierdzenie poświadczenia życia.

Prosimy o wypełnienie danych adresowych i podanie Państwa numeru sprawy. Prosimy o przesłanie podpisanego poświadczenia życia online, za pośrednictwem emaila lub poczty.

Nasze dane kontaktowe:

BG BAU
Region Süd - Service Center Ausland
Am Knie 6
81241 München

E-Mail: rls(at)bgbau.de   

Download

Poświadczenie życia (PDF, 757 KB, auf Polnisch)