Πιστοποιητικό ζωής

Τι χρηματικές σας παροχές από τη Γερμανία θα συνεχίσετε να τις λαμβάνετε με το συνήθη τρόπο, στο βαθμό που αυτό εξαρτάται από τη σφαίρα επιρροής μας. Παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας του κορωναϊού χρειαζόμαστε και φέτος από σας ένα πιστοποιητικό ζωής.

Η διαδικασία που απαιτείται συνήθως γι' αυτό απλοποιήθηκε εξ' αιτίας των υφιστάμενων περιορισμών λόγω της πανδημίας του κορωναϊού. Συνεπώς, φέτος κατ' εξαίρεση δε χρειάζεστε επίσημη επιβεβαίωση του πιστοποιητικού ζωής.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το πεδίο της διεύθυνσης και να μας δώσετε τον κωδικό φακέλου σας (Aktenzeichen). Παρακαλούμε να μας επιστρέψετε το πιστοποιητικό ζωής υπογεγραμμένο, ακόμα και online, ή μέσω E-Mail, ή και ταχυδρομικά.

Η διεύθυνση επικοινωνίας μας είναι η εξής:

BG BAU
Region Süd - Service Center Ausland
Am Knie 6
81241 München

E-Mail: rls(παπάκι)bgbau.de

Download

Πιστοποιητικό ζωής (PDF, 689 KB, auf Griechisch)