!التطهي الصحيح للأدي ح ي من العدوى (Arabisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Aushang/Poster
Stand August 2020
Herausgeber: BG BAU

Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt! ! 
غسل الأدي بطقة صححة حمك من العدوى (Arabisch)

Bildquelle: BG BAU

Das könnte Sie auch interessieren

Richtig Hände desinfizieren_russisch

Предупреждение инфекционных заболеваний: Дезинфицируйте руки правильно! (Russisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt! Предотвратяване на инфекции: Правилното дезинфекциране на ръцете защитава! (bulgarisch)

Предотвратяване на инфекции: Правилното дезинфекциране на ръцете защитава! (Bulgarisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Richtig Hände desinfizieren_polnisch

Zapobieganie infekcjom: Prawidłowa dezynfekcja rąk chroni! (Polnisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt! Πρόληψη μολύνσεων: Η σωστή απολύμανση των χεριών προστατεύει! (griechisch)

Πρόληψη μολύνσεων: Η σωστή απολύμανση των χεριών προστατεύει! (Griechisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt! Virüsün bulaşmasını engelleyin: Elleri doğru dezenfekte etmek koruma sağlar! (türkisch)

Virüsün bulaşmasını engelleyin: Elleri doğru dezenfekte etmek koruma sağlar! (Türkisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Richtig Hände desinfizieren_albanisch

Parandalimi i infeksioneve: Dezinfektimi i duhur i duarve mbron! (Albanisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt! Spriječiti infekcije: Pravilna dezinfikacija ruku štiti! (kroatisch)

Spriječiti infekcije: Pravilna dezinfikacija ruku štiti! (Kroatisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Richtig Hände desinfizieren_ungarisch

A fertőzések megelőzése: a kéz megfelelő fertőtlenítése véd! (Ungarisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Richtig Hände desinfizieren_tschechisch

Předcházejte infekcím: Správná dezinfekce rukou chrání! (Tschechisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Richtig Hände desinfizieren_rumänisch

Prevenirea infecțiilor: Dezinfectarea corectă a mâinilor protejează! (Rumänisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt! Prevenire le infezioni: Disinfettare le mani nel modo corretto ci protegge! (italienisch)

Prevenire le infezioni: Disinfettare le mani nel modo corretto ci protegge! (Italienisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt! Prévenir les infections : Une désinfection correcte des mains protège ! (französisch)

Prévenir les infections : Une désinfection correcte des mains protège ! (Französisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt! Prevenir infeções: A desinfeção correta das mãos protege! (portugiesisch)

Prevenir infeções: A desinfeção correta das mãos protege! (Portugiesisch) - Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!

Richtiges Händedesinfizieren schützt

Infektionen vorbeugen: Richtiges Händedesinfizieren schützt!